Vyhľadávanie

Kontakt

Klub priateľov polície

Okružná 19,
Banská Bystrica, 974 86

klubppbb@gmail.com

Zhromaždenie Klubu priateľov polície Banská Bystrica 2014

30.01.2014 20:23

Dňa 27. marca 2014 o 16.00 hod. sa uskutočni Zhromaždenie Klubu priateľov polície Banská Bystrica v zasadačke Telekomu Horná č. 77

 

Program:

 1. Zahájenie
 2. Voľba pracovných komisií
 3. Správa o činnosti v roku 2013
 4. Správa o hospodárení v roku 2013
 5. Správa o činnosti revíznej komisie a stanovisko  k správe o hospodárení
 6. Návrh plánu činnosti na rok 2014
 7. Návrh rozpočtu na rok 2014
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Diskusia
 10. Voľba predsedu, predsednictva a revíznej komisie
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver + občerstvenie