Vyhľadávanie

Kontakt

Klub priateľov polície

Okružná 19,
Banská Bystrica, 974 86

klubppbb@gmail.com

Členom KPP v BB bola ponúknutá spolupráca  s APVV, ktorá spočíva

najmä v tom, že APVV obhajuje záujmy svojich členov a zastupuje ich

vo vzťahoch k štátny  orgánom SR a spolupracuje pri tvorbe a zmene

právnych noriem týkajúcich sa výsluhového zabezpečenia príslušníkov PZ.

 Podpísaním dohody o vzájomnej spolupráci bude mať možnosť zastupovať

ešte väčší počet členov ako doteraz.  V prílohe uverejňujeme

 "Dohodu o vzájomnej spolupráci", aby ste s ňou boli oboznámení, pretože

to bude jeden z bodov programu na zhromaždení členov KPP B. Bystrica

D1.
D2.
D3.
D4.