Vyhľadávanie

Kontakt

Klub priateľov polície

Okružná 19,
Banská Bystrica, 974 86

klubppbb@gmail.com

 

Vítam vás

na stránke Klubu priateľov polície Banská Bystrica.

 

   Klub priateľov polície Banská Bystrica je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Poslaním a predmetom činnosti združenia "KPP BB" je združovať občanov, ktorí na základe dobrovoľnosti a vlastného presvedčenia budú napomáhať príslušníkom Policajného zboru pri plnení ich zákonných povinností a naplňovaní základného poslania polície v demokratickej spoločnosti, ochrane ľudských práv najmä osôb poškodených trestnými činmi a podporovať športové aktivity detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

 

Členstvo v klube sa zakladá na dobrovoľnosti. Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré sa stotožňujú so stanovami a cieľmi združenia.

Vznik klubu sa datuje dňom 25.01.2005, kedy bola na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-25503 vykonaná registrácia stanov Klubu priateľov polície Banská Bystrica.

 

Prípravný výbor pracoval v zložení :

  • JUDr. Jozef Poliak
  • JUDr. Imrich Kolpak
  • JUDr. Jaroslav Vršo
  • JUDr. Ján Halaj
  • Ing. Marián Kokavec
  • a Ing. Hilar Jančiar

 

Prvé zhromaždenie členov sa konalo dňa 09.06.2005 a zúčastnilo sa ho celkom 62 zakladajúcich členov. Na tomto zhromaždení bolo zvolené 5 členné predsedníctvo Klubu priateľov polície Banská Bystrica a 3 členná revízna komisia.

 

O činnosti klubu a jeho aktivitách Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom tejto novej webstránky, na ktorej si okrem iného nájdete aj základné dokumenty, prihlášku a pozvánky na podujatia poriadané Klubom priateľov polície Banská Bystrica.

 

Za predsedníctvo KPP BB

Ján Páleš