Vyhľadávanie

Kontakt

Klub priateľov polície

Okružná 19,
Banská Bystrica, 974 86

klubppbb@gmail.com

Oznam pre účastníkov zájazdov poriadaných KPP

07.06.2013 09:15

• odchod autobusu bude o 6.00 hod z parkoviska na Belušovej ulici. (Je to ulica medzi budovou KR PZ a odbočkou na Zimný štadión).


• na všetky zájazdy sú nasledovné poplatky:
3 € - pre členov KPP
7 € - pre nečlenov KPP


Poplatky vyberá pani Parillová najneskôr do sedem dní pred plánovanou akciou a teda aj objednávkou autobusu. Na akcii sa môžu zúčastniť aj nahlásení účastníci a účastnícky poplatok zaplatiť priamo vedúcemu zájazdu pri nástupe. Je tu však obmedzenie, že v prípade ve1kého záujmu budú uprednostnení tí účastníci, ktorí zaplatili účastnícky poplatok u pani Parillovej.

Ak bude záujem o plánovanú akciu nižší ako 25 účastníkov, plánovaná akcia sa neuskutoční.

Informácia o zrušení zájazdu bude umiestnená na našej webovej stránke.